Stamcelleforskning 

Denne siden gir en oversikt over nyttig og relevant informasjon for deg som lever med ALS, enten du nylig har mottatt diagnosen eller har levd med sykdommen over tid.

Forskning på stamceller

Stamcelleforskningen i Norge fått i gang av stiftelsen ALS Norge i 2016.

Joel Glover er professor i hjerneutvikling ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Oslo universitetssykehus. Sammen med teamet sitt har han klart å gjenskape fire celletyper utviklet av stamceller fra norske ALS-pasienter. De har også laget et apparat sammen med SINTEF som de skal bruke til å forske på cellene. – Vi har alle bitene. Nå skal vi sette dem sammen, sier professoren.

Lengst fremme i verden

For syv år siden ble professor Joel Glover spurt av Stiftelsen ALS Norge om han kunne hjelpe dem å løse ALS-gåten. Siden den gang har han og teamet hans klart å gjenskape fire celletyper utviklet av stamceller fra norske ALS-pasienter. De har også designet et apparat sammen med SINTEF. Det skal brukes til å se hvordan de ulike celletypene virker sammen, for å finne ut mer om sykdommen. – Vi har alle bitene. Nå skal vi sette dem sammen, sier professoren.

Les hele intervjuet hos Hjernerådet

– Vet dere hvorfor ALS oppstår?

– Det er ulike former av ALS, og ulike årsaker til ALS. I de aller fleste tilfeller vet vi ikke hva årsaken er. Cirka ti prosent av ALS-tilfellene kan tilskrives en eller annen kjent genetisk mutasjon. Cirka 90 prosent av tilfellene aner man ikke årsaken til. Det er veldig frustrerende, både for dem som rammes, men også for forskere og leger som skal behandle. Hvis man ikke vet hva som er årsaken, så står man litt svakere når det gjelder behandling.

Det er mange teorier om hva som kan ha forårsaket ALS. Vi vet ikke. Kanskje alle tilfeller skyldes en genetisk mutasjon, men at vi ikke har funnet den? Eller at det er noe i miljøet, hvordan man bruker kroppen, hva man får inn i kroppen… Det er lett å danne teorier når man ikke vet.

Når det gjelder de ti prosentene man vet skyldes en genmutasjon, er det mange slike mutasjoner. Så sykdommen er ikke ensartet. Variasjonene skaper utfordringer. Det er ikke sikkert man kan behandle alle former på samme måte. Det kan hende at man må skreddersy behandlinger ut fra den genmutasjonen som gjelder, sier Glover.

Men behandling ligger litt frem i tid. Nå skal apparatet han og teamet hans har funnet opp tas i bruk. Inni det skal de kikke nærmere på hvordan de fire celletypene som er involvert i ALS-sykdommene virker på hverandre.

 – Hva betyr støtten dere får fra Stiftelsen ALS Norge? www.alsnorge.no

 – Den har vært helt avgjørende.

Les hele intervjuet med Joel Glover på www.hjerneradet.no.

 

Trenger du noen å snakke med? 

Hjelpetelefonen er åpen alle hverdager fra kl. 10 til kl. 17.

Ring: 98 83 62 21.