Ledelse og styre

ALS Norge ledes av fagpersoner med lang erfaring fra helse – og omsorgssektoren. 

Mona Bahus

Daglig leder

Mona er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, skolert som likeperson og har vært daglig leder i stiftelsen siden 2020. Hun deltok i grunnleggelsen av ALS Norge i 2008, etter at hennes far døde av sykdommen. Mona bidro til etablering av ny forskning på ALS i Norge i 2016, og har siden arbeidet for å styrke finansieringen av denne forskningen. Hun er opptatt av å utvikle likepersonenes kompetanse i sorgarbeidet og å forenkle lovverket til fordel for ALS-pasienter.

Tove Bergh

Styreleder ALS Norge

Har de siste 10 år arbeidet som seniorrådgiver i AHUS, i Samhandlings og helsefremmings avdelingen. Ledet flere prosjekter knyttet til å ivareta hele familien når alvorlig sykdom rammer. Inngår i Barns Beste nasjonale koordinatornettverk. Tidligere arbeidet som seksjonsleder innen psykisk helse., og som regionssjef og avdelingssjef innen IKT bransjen.

Utdannelse bl.a.: Master familieterapi, Bachelor sykepleier, Bedriftsøkonomi, Verdibasert ledelse ved VID Diakonhjemmet og prosjektledelse ved Høyskolen i Agder. Bred ledelseserfaring.

Nina Torp Høisæter

Styremedlem

Jeg er gift, har to barn og seks barnebarn. Er utdannet sykepleier og leder og har hatt større lederoppgaver i helsesektoren i over 30 år, både i offentlig og privat sektor. Jeg er grunder å har etablert selskaper innen helse og velferd. Er nå senior rådgiver, driver med forretningsutvikling og har flere styreverv. Er sterkt samfunnsengasjert og har hatt utallige verv i idretten og i arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Gikk inn i styret for Stiftelsen ALS pga at min bror fikk ALS. Er imponert over hvor mye penger denne stiftelsen har samlet inn til forskning.

Betty Bakken Kleppe

Styremedlem

Styreverv i ALS Norge Styreverv i Nordhordland Demens forening Bakgrunn: Hadde en far som hadde ALS Utdanning: Vernepleier med lederutdanning

Marit Stensen

Styremedlem

Jeg har 4 grunner til å bidra inn i ALS Norge: en død far, en død søster og to levende barn. Min store hovedinteresse er forskning på ALS. Ellers er jeg utdannet pedagog, og har både ledererfaring og rådgivererfaring på området. Dette håper jeg også kan bidra inn til arbeidet i ALS Norge.